ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์

02 329 8212 ต่อ 30

โทรสาร

02 329 8212 กด 1

อีเมล์

kris@kmitl.ac.th

ติดตามเรา

Skip to toolbar